สมัครสมาชิก

* (จำเป็นต้องกรอก)
* (จำเป็นต้องกรอก)
* (จำเป็นต้องกรอก)
* (จำเป็นต้องกรอก)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์
  • ธนาคารกรุงเทพ
  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • ธนาคารกสิกรไทย
  • ธนาคารทหารไทย

คำเตือน!

  • กรุณาใส่บัญชีแจ้งถอนเงินของท่านให้ถูกต้อง กรณีที่ท่านทำการแจ้งถอนเงิน ทางบริษัทจะทำการโอนเงินกลับไปบัญชีนี้เท่านั้น ข้อมูลบัญชีนี้สามารถใส่ได้เพียงครั้งเดียว และจะไม่สามารถแก้ไขได้อีก(เพื่อป้องกันกรณี User ของท่านสูญหาย หรือมีผู้อื่นนำไปใช้) ขอบคุณค่ะ
  • บัญชีฝากเงินและบัญชีถอนของท่าน จะเป็นบัญชีเดียวกันเท่านั้น กรณีแจ้งเติมเงินฝาก ท่านจะต้องใช้บัญชีแจ้งถอนของท่านโอนเข้ามาเท่านั้น หากตรวจสอบว่าไม่ตรงกัน หรือมีการนำบัญชีอื่นโอนเข้ามา ทางบริษัทจะไม่ดำเนินการใดๆทั้งสิ้น ขอบคุณค่ะ